Guri Hjeltnes i samtale med Bernt H. Lund

Bernt H. Lund vokste opp i et hjem preget av politisk engasjement og foreldrenes kristen-pasifistiske livssyn. I 1942, samme år som han tok examen artium, ble han arrestert for illegal avisdistribusjon og satt på Grini og deretter i Sachsenhausen i Tyskland fram til frigjøringen i 1945. I samtalen vil Bernt H. Lund reflektere ut fra egne erfaringer, i krig og fred.

Bernt H. Lund

Lund har i etterkrigstiden vært offentlig tjenestemann, embedsmann og diplomat. Han har vært en viktig formidler med sine erfaringer fra 2. verdenskrig, et tidsvitne for Hvite busser i en årrekke, og en sentral støttespiller for Sachsenhausen som museum og minnested.


Direkte strømming

Publisert 16. sep. 2015 12:33 - Sist endret 25. okt. 2018 14:15