Et ufritt Norge - 2. verdenskrig 70 år etter

I foredragsserien "Et ufritt Norge" har vi kommet frem til Bjarte Brulands foredrag: "Deportasjonen av jøder fra Norge under 2. verdenskrig. Antijødisk politikk i Norge i europeisk perspektiv."

Historiker Bjarte Bruland

For tyske nazister så vel som norske nasjonalsosialister var «jøden» hovedfienden i en skjebnekamp mellom verdens raser. Det var logisk for dem at jødene sto bak både kapitalisme og kommunisme, modernisme og liberalisme; at selve motstandskampen mot den nazistiske okkupasjon var et resultat av «jødisk innflytelse».

Den nazistiske ideologi var også en konspiratorisk-rasistisk ideologi, der hatet mot «jøden», både ideologisk og fysisk, sto i sentrum. Dette var bakteppet for de skjebnesvangre hendelser som ledet fram mot deportasjonen av jødene. Foredraget setter hendelsene i Norge i et europeisk perspektiv.

Publisert 23. sep. 2015 17:35 - Sist endret 25. okt. 2018 14:15