Seminar om norske mediers omtale av minoriteter

Norsk Pressehistorisk Forening og HL-senteret inviterer til seminar om norske mediers dekning av minoriteter, 21. september 2015.

 «De skjønne ånder møtes» - I årene som fulgte etter unionsoppløsningen ble innføring av utenlandsk kapital ensbetydende med svik mot den nasjonale selvråderetten. Internasjonalisme og utenlandsk kapital ble derfor i vittighetspressen ofte illustrert gjennom å vise til forestillingen om «den internasjonale jødekapital» som et bilde på en umoralsk og unasjonal holdning hos norske gründere og selskaper innen industri og sjøfart. Kilde: Vikingen, nr. 1 1905 (Lars Lien/HL-senteret)

Seminaret stiller spørsmål ved hvordan etniske og religiøse minoriteter har blitt omtalt i norsk presse i ulike tidsperioder. Gjennom et bredt spekter av innlegg vil seminaret blant annet undersøke norsk presses dekning av tatere-/romanifolk på 1900-tallet, omtale av samer i tiårene fram mot 2000, og framstillinger av muslimer i nyere tid.

Bidragene fra seminaret er planlagt publisert i et eget temanummer av Pressehistorisk tidsskrift.

 

Seminaret og lunsj er gratis.

Påmelding innen 18. september til Nils Øy, Norsk Pressehistorisk Forening  

 

 

Program

09.30-09.45: Åpning ved direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret.

 

Sesjon 1: 09.45-10.45

 • Masoud Haidari, student, Universitetet i Nordland : Når blir jeg norsk? Et essay om medieomtale i norsk presse av etniske minoriteter fra den fjerne Orienten.
 • Arne Johansen Ijäs, Samisk høgskole: Omtaler av samer i avisa Nordlys 1970-2000.
 • Roy Krøvel, HiOA: Frilynde fritenkjarar, ateistiske bondeanarkistar og puritansk reaksjon i Vestmannen i Volda 1887-1889.

 

Sesjon 2: 11.00-12.20

 • Cora Alexa Døving, HL-senteret: Den jødiske minoriteten i norsk presse; historiens grep om samtiden.
 • Vibeke Kieding Banik, UiO: Tiltalt, omtalt og forhåndsdømt? Hovedstadspressens framstillinger av jødisk involverte i rettssaker i mellomkrigstiden.
 • Harald Syse, HL-senteret: Norsk presses dekning av antijødisk politikk i Nazi-Tyskland i perioden 1933-1939.
 • Lars Lien, HL-senteret: «…pressen kan kun skrive ondt om jøderne»: Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925.

 

12.20-13.20: Lunsj.

 

Sesjon 3: 13.20-14.00

 • Bernt Eide, HiOA: «Lys jente forsvunnet» - en undersøkelse av norsk presses rolle i jakten på tatere i 1907.
 • Audgunn Oltedal, HiOA: Pressedekning av romanifolket før og etter 1990.

 

Sesjon 4: 14.15-14.55

 • Margaretha A. van Es, UiO: Bildet av «muslimske kvinner» i Aftenposten 1975-2010.
 • Rune Ottosen, HiOA: Islamske terrorister eller norsk gærning? Fiendebilde av muslimer på Twitter 22.7.

 

14.55-15.05: Avslutning.

 

Arrangører:

 

             

 

 

 

Publisert 24. aug. 2015 11:38 - Sist endret 25. okt. 2018 14:15