Monolog og foredrag: "Frå landevegen" og "Hvordan følger myndighetene opp rapporten fra Tater/romani-utvalget"

Ved Gjertrud Jynge og Ingvill Thorson Plesner.

Skuespiller Gjertrud Jynge og musiker Espen Leite fra Det Norske Teatret gjester HL-senteret med forestillingen "Frå landevegen". Gjennom tekst, sang og bilder forteller de om den norske omstreifermisjonen som Jynges tippoldefar, presten Jakob Walnum, grunnla i 1897. Misjonen ville gjennom tvang kristne og bosette tatere/romani og løsgjengere.

Gjertrud Jynge (t.v.) og Ingvill Thorson Plesner

Etter Jynges monolog vil Ingvill Thorson Plesner ta for seg hvordan norske myndigheter følger opp rapporten “Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/ romanifolket fra 1850 til i dag”, som ble overlevert statsråd Jan Tore Sanner den 1. juni 2015.

Plesner vil blant se på om utvalgets anbefalinger blir fulgt opp, og om rapporten vil lede frem til en Stortingsmelding.

Ingvill Thorson Plesner er seniorrådgiver ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO. Hun var fra 2013 til juni 2015 sekretariatsleder for det offentlige “Tater-/romaniutvalget”.

Publisert 10. nov. 2015 11:38 - Sist endret 25. okt. 2018 13:44