Konferanse om etnisk diskriminering og rasisme

HL-senteret arrangerer på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en dagskonferanse om diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, med fokus på samtidige og historiske perspektiver.

Konferansen kan strømmes direkte:

 

Konferanseprogram:

08.30-09.00: Registrering og kaffe

 

Velkommen

09.00        Velkommen v/HL-senterets direktør Guri Hjeltnes

09.10        Åpningstale v/statsråd Solveig Horne

 

Sesjon 1. Diskriminering og rasisme: utfordringer og satsingsområder i dag

09.25    Diskrimineringsutfordringer blant samer, nasjonale minoriteter og

 innvandrere i Norge 

 • Arnfinn Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning

10.05    Kvensk språk og identitet: Tidligere fornorskningspolitikk  

 og status som offisielt minoritetsspråk

 • Pia Lane, Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo

Spørsmål og kommentarer

 

10.40 Pause m/kaffe og frukt

 

Sesjon 2. Minoritetsperspektiver i fortid, samtid og framtid

10.50     Beklagelsen: Starten på en forsoning

 • Natalina Jansen, Le norveganongi romengi historia/Norske roms historie

11.00     Diskriminering av rom i et historisk perspektiv

 • Lars Lien, HL-senteret

11.30      Utviklingen av norske myndigheters politikk overfor romanifolket/taterne

               og situasjonen for gruppen idag

 • Knut Vollebæk, leder, Romani-/taterutvalget, og Anna Gustavsen, utvalgsmedlem, Romani-/taterutvalget

Spørsmål og kommentarer

 

12.10-12.50 Lunsj

 

Sesjon 3. Dokumentering, overvåking og rapportering av etnisk diskriminering

12.50     Erfaringer med å delta i samfunnsdebatten

 • Muniba Ahmad, student og samfunnsdebattant

13.05     Arbeidet i Sverige med å avdekke hatkriminalitet

 • Daniel Godman og Andrea Hammar, Hatbrottsgruppen, Stockholmspolisen

13.35     Registreringspraksis i Norge

 • Eero Olli, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Spørsmål og kommentarer

 

Sesjon 4. Sentrale samfunnsaktørers arbeid mot etnisk diskriminering

14.15     Minoriteters møte med det offentlige og media

 • Anita Rathore, Organisasjon mot offentlig diskriminering

14.45     Tillit mellom minoriteter og politiet

 • Jai S. Ganapathy, Politihøgskolen

Spørsmål og kommentarer

 

15.20 Pause

 

Sesjon 5. Panelsamtale: Oppsummering og tanker om videre arbeid

15.30      Refleksjoner om dagen som har vært:

 • Hvilke perspektiver er ikke nevnt?

 • Er det samsvar mellom ulike aktørers perspektiver?

 • Hvor ligger de største utfordringene?

 • Hva vil panelet anbefale til myndighetenes videre arbeid?

 

Vibeke Moe, stipendiat v/HL-senteret, styrer samtalen med:

 • Hadi Lile, serniorrådgiver, Redd Barna
 • Sylo Taraku, generalsekretær LIM-nettverket (Likestilling, integrering, mangfold)
 • Navjot K. Sandhu, styreleder og talskvinne, Minotenk
 • Ingvill Thorson Plesner, sekretariatsleder, Romani-/taterutvalget
 • Lars Østby, forsker, Statistisk sentralbyrå

 

16.15: Takk for nå

 

Arrangør

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
Emneord: Konferanse, Diskriminering, Rasisme
Publisert 26. apr. 2015 14:30 - Sist endret 25. okt. 2018 13:44