Dembra-konferansen: Å ha en stemme

Hvordan kan skolen motvirke gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger? Hvordan fremme demokrati og inkludering? Disse spørsmålene tas opp på Dembra-konferansen 2015.

Målet for Dembra-konferansen er å skape en plattform for diskusjon om relevant forskning og praktiske erfaringer omkring skolens arbeid med forebygging av udemokratiske holdninger. I tillegg til eksterne foredragsholdere vil et utvalg av Dembra-skoler dele sine erfaringer fra prosjektet.

Konferansen vil være relevant for alle som interesser seg for hvordan man kan møte gruppefiendtlighet i skolen (skoleeiere, skoleledere, lærerutdannere, lærere, minoritetsrådgivere m.fl.).

Dembra står for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme og er et kursopplegg til støtte i arbeidet for en demokratisk kultur i skolen. Det forebyggende arbeidet er knyttet til skolens formål med å ruste elevene til å bli bevisste og aktive medborgere i samfunnet.

Konferansen er gratis og det er mulig å søke om reisestøtte. Arrangører er HL-senteret, Det Europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO).

Konferansens program finner du her.

For mer informasjon om konferansen, kontakt: dembra@hlsenteret.no

 

Emneord: Konferanse program
Publisert 23. sep. 2015 10:36 - Sist endret 27. okt. 2017 13:37