Da fascismen kom til Norge. Den Nasjonale Legions vekst og fall 1927 til 1928

Søndagsforedrag 26. april. kl. 14.00 ved seniorforsker Terje Emberland. Sommeren 1927 var Oslos største møtelokale fylt til trengsel da den kontroversielle børsspekulanten og grossisten Karl Meyer stiftet Den Nasjonale Legion, den første norske fascistbevegelse. Historien om Den Nasjonale Legion, med sine rabaldermøter, demon- strasjoner, gatekamper og brutale overfall, er både ukjent og spennende som en kriminalroman. 

Denne historien vil presenteres for aller første gang. Det gis et levende bilde av 1920-tallets politiske-, sosiale- og kulturelle liv, som belyser hvorfor fascismen på denne tiden virket appellerende på overraskende mange nordmenn. Terje Emberlander seniorforsker ved HL-senteret. Han har bl.a. vært sentral i et stort forskningsprosjekt om Waffen SS, som resulterte i boken Himmlers Norge. Velkommen til spennende søndagsforedrag - og vi minner også om at kafeen på Villa Grande er åpen før og etter foredraget!

Publisert 20. apr. 2015 11:45 - Sist endret 25. okt. 2018 12:44