Internasjonal konferanse: Civilian Resistance against Nazification Campaigns 1940-1945 – Norway in a Western European Perspective

“Civilian Resistance against Nazification Campaigns 1940-1945 – Norway in a Western European Perspective” er en todagers internasjonal, engelskspråklig konferanse ved HL-senteret i Oslo, 25-26 februar 2015. Konferansen er åpen for publikum, og organiseres av prosjektet “Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt” ved HL-senteret.

Under 2. verdenskrig ble Norge, Nederland og Flandern i Belgia utsatt for framstøt som siktet mot å gjøre dem til nazistiske samfunn på lik linje med Tyskland. Utdanning, stat og sivilsamfunn skulle ensrettes etter nazistisk modell, og det politiske og sosiale mangfoldet knuses.

Under konferansen “Civilian Resistance against Nazification Campaigns 1940-1945 – Norway in a Western European Perspective” vil nasjonale og internasjonale bidragsytere ta opp hvordan land i Vest-Europa håndterte denne fundamentale utfordringen og hvilke former som motstand den framprovoserte. Fokus er på den sivile motstandskampen innen idrett, kirke, statsadministrasjon, skole og universitet i Norge og forsøkene på å nazifisere utdanningssystemer i «germanske» samfunn. Målet er å svare på et grunnleggende spørsmål: Hvorfor lyktes i det store og hele ikke nazifiseringsforsøkene?

 

Bidrag

25. februar, kl. 10-16: "Exploring the Character of Civilian Resistance 1940-1945 – Norway in a Western European Perspective"

Moderator:  Per Ole Johansen, Professor i kriminologi, Universitetet i Oslo

Hovedinnlegg:

 • Conditions, Functions, Achievements and Failures of Civilian Resistance – Norway in a Western European Perspective. Odd-Bjørn Fure, Professor emeritus

Presentasjoner:

 • The Norwegian Sports Strike. Matti Goksøyr, Professor ved Norges Idrettshøgskole i Oslo og Finn Olstad, Professor ved Norges Idrettshøgskole i Oslo
 • Church Resistance to Nazism in Norway. Arne Hassing, Professor Emeritus of Religious Studies, Northern Arizona University
 • The University of Oslo under Nazi Pressure, in a Comparative Perspective. Jorunn Sem Fure, Dr. Art., Direktør for Telemark Museum
 • Between Pragmatic Collaboration and Resistance. The Directorate for Provisioning and Rationing. Kjetil Braut Simonsen, PhD-kandidat ved HL-senteret
 • Summary of the First Day, Themes and Problems for further Reflections. Torleiv  Austad, Professor emeritus i teologi ved Menighetsfakultetet, Oslo

 

26. februar, kl. 10-16: "Education and Schools in Western Europe between Attempts at Nazification and Civilian Resistance 1940-1945"

Moderator: Ola Stafseng, Professor i pedagogikk, Universitetet i Oslo

Hovedinnlegg:

 • The Ambiguity of “Bildung” in the Third Reich. Anne C. Nagel, Professor, Justus-Liebig Universität, Gießen

Presentasjoner:

 • Norges Lærersamband: Attempts at Nazification of the Norwegian School System. Nicola Karcher, forsker ved HL-senteret
 • Wartime Schooling and Educational Policy during the Second World War. The Case of Belgium.  Sarah van Ruyskensvelde, post doc ved Universitetet i Leuven
 • Ideological War in the Classroom – Dutch Secondary Education under National Socialist Pressure. Nienke Altena, PhD-kandidat ved Universitetet i Amsterdam
 • Allied Response to Nazi Education 1942-1947. Elisabeth Teige, førstelektor, Høgskulen i Volda
 • Summary of the Second Day, Reflections on the Conference.  Johannes Houwink ten Cate, Professor i historie ved Universitetet i Amsterdam

 

 

 

Publisert 29. jan. 2015 14:10 - Sist endret 25. okt. 2018 21:19