Boklansering: Solkors eller hakekors. Nordmenn i Waffen SS 1941-45

Historiker Sigurd Sørlies bok behandler et av de mest dramatiske og myteomspunne temaer i den norske krigs- og okkupasjonshistorien: de såkalte frontkjemperne. Av de ca. 4 500 nordmennene som gikk i tysk krigstjeneste, havnet det store flertallet i SS-avdelinger på østfronten.

Historiker Sigurd Sørlie.

De siste årene er det skrevet en rekke bøker om emnet, men det har manglet en bredt anlagt studie om de SS-frivilliges egne motiver og erfaringer. Denne boken avliver flere av de mest utbredte mytene om de norske frontkjemperne.

Solkors eller Hakekors er resultatet av et mangeårig forskningsprosjekt i regi av HL-senteret – finansiert av Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Fritt Ord, Norges Hjemmefrontmuseum og Institutt for forsvarsstudier.

 

Publisert 23. sep. 2015 17:17 - Sist endret 25. okt. 2018 12:13