"Yidish far ale - Jiddish for alle"

Kunstutstillingen «Yiddish far ale – Jiddish for alle» åpner på HL-senteret torsdag 3. september kl. 11.00. Den består av 17 kunstverk som er resultatet av en nylig avsluttet workshop der 11 polske og norske kunstnere var samlet i den polske byen Wroclaw i to uker.Utstillingen inngår i et større EØS-støttet prosjekt som har til hensikt å gi et moderne publikum i Norge og Polen økt  kjennskap til jiddish språk og kultur.

Statsråd Vidar Helgesen vil åpne utstillingen og Bente Kahan, direktør i Bente Kahan Foundation, presenterer prosjektet. Les invitasjonen her.

Mye av workshopen foregikk i The White Stork Synagogue i Wroclaw.

Kunstnernes felles plattform var ønsket om å lære mer om jiddish - en del av vår felles europeiske kulturarv som nesten ble utryddet under 2. verdenskrig. 

Under workshopen første uke ble kunstnerne presentert for den jiddiske kulturen gjennom foredrag, filmer og personlige møter med mennesker som fremdeles snakker dette nesten utdødde språket. I den andre uken utformet de individuelt sine kunstverk, alt fra malerier, tegninger og fotografier til ulike former for installasjoner. Alt med samme undertekst: Tolkninger av det jiddiske gjort av kunstnere med liten eller ingen forhåndskunnskap om språket og kulturen.

 

Publisert 16. aug. 2015 09:30 - Sist endret 25. okt. 2018 10:12