Søndagsforedrag v/ Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland: grunnlovshistoriker og -kritiker

Henrik Wergeland skrev det første omfattende historiske arbeidet om den norske Grunnlovens tilblivelse. Han var en glødende forsvarer av Grunnlovens frihetsprinsipper, men også en av de første grundige kritikerne av dens svakheter.

Wergelands kamp mot bestemmelsen som stengte jøder ute fra riket, er vel kjent. Men han mente også at Grunnloven ga for lite vern om politiske ytringer, for lite makt til lovgiverne, og for liten innflytelse til det brede folk. Selv opplevde han ingen politiske seirer i disse sakene. Men hans kritiske blikk ble en inspirasjon for andre.

Publisert 7. mai 2014 22:19 - Sist endret 26. okt. 2018 10:46