Foredrag v/ Cora Alexa Døving og Vibeke Moe: "Det som er jødisk." Jødiske erfaringer i dagens Norge

Velkommen til søndagsforedrag på HL-senteret: Cora Alexa Døving og Vibeke Moe presenterer funn fra en kvalitativ intervjustudie blant norske jøder. Studien berørte spørsmål om identitet, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme.

Detalj fra utstillingen på HL-senteret. Foto: Simon Skreddernes

Hva vil det si å ha en jødisk identitet i dagens Norge? På hvilke måter videreføres fortellinger om historiske hendelser som deportasjonene av de norske jødene, innad i jødiske familier? Hvilke erfaringer har jøder i Norge med antisemittisme?

Intervjuene foregikk både i form av individuelle intervjuer og gruppesamtaler innenfor familieenheter med to generasjoner til stede. Kildegrunnlaget inkluderer også et datamateriale innsamlet i 2011 og 2012 av Chava Savosnick og Islin Abrahamsen fra DMT Oslo.

Samlet er 54 personer blitt intervjuet.

Cora Alexa Døving og Vibeke Moe er begge ansatt ved HL-senteret.

Funnene fra studien er publisert i rapporten Det som er jødisk. Identitet, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. Rapporten selges på HL-senteret fra 15. juni.

Publisert 5. juni 2014 16:28 - Sist endret 26. okt. 2018 13:19