2014 - Side 2

Tid og sted: 6. apr. 2014 14:00, HL-senteret

Velkommen til konsert på HL-senteret søndag 6. april kl. 14.00. Pianist Kristian Lindberg spiller Beethoven.

 

Tid og sted: 30. mars 2014 14:00, HL-senteret

Velkommen til søndagsforedrag om fangeleiren Falstad i Nord-Trøndelag. Anne Talsnes forteller om leirens historie og minnekulturen som er knyttet til den.

Tid og sted: 23. mars 2014 14:00, HL-senteret

Krigsutbruddet i 1939 innebar en radikal endring av naziregimets tilnærming til den såkalte sigøynerplagen. Men tiltak og lover mot gruppene hadde en lang forhistorie i Tyskland, og denne var på mange måter avgjørende for den folkemorderiske karakteren som politikken fikk under krigen.

Tid og sted: 17. mars 2014 18:30, HL-senteret
Tid og sted: 16. mars 2014 14:00, HL-senteret

Integrering av innvandrere er en langsom og sammensatt prosess, som ofte går over generasjoner. Hvordan går det med innvandrernes barn i det norske skolesystemet? Ligner deres utdanningsvalg på majoritetsbefolkningens? Hvordan henger eventuelle forskjeller sammen med foreldrenes utdanning og økonomiske situasjon?

Tid og sted: 9. mars 2014 14:00, HL-senteret

Det arrangeres konsert på HL-senteret søndag 9. mars: Håkon Austbø spiller Chopin. Velkommen!

Tid og sted: 7. mars 2014 13:00, Litteraturhuset

Sist høst foreslo barneombudet at aldersgrensen for omskjæring av guttebarn burde settes til 15 eller 18 år, slik at barnet selv kan bestemme. Velkommen til debatt på Litteraturhuset!

Tid og sted: 2. mars 2014 14:00, HL-senteret

Wanda Heger var ung student da hennes far, I.B. Hjort og hele familien i 1942 ble tvunget til sivilinternering i landsbyen Gross Kreutz, vest for Potsdam.

Tid og sted: 9. feb. 2014 15:30, HL-senteret

Hva er det ekstreme høyre? Til tross for uenighetene om hva som utgjør høyreekstrem ideologi er det et begrep som til stadighet dukker opp i media, i politikken eller i akademia.

Tid og sted: 9. feb. 2014 14:00, HL-senteret

I etterkant av terrorangrepet 22. juli 2011 har hets og hat på nettet fått mye mer oppmerksomhet enn før, men fremdeles er det lite kunnskaper om dette. Velkommen til søndagsforedrag med Shoaib Sultan.

Tid og sted: 3. feb. 2014 18:30, HL-senteret

HL-senterets venneforening arrangerer åpent møte med Tor Bach om norsk høyreekstremisme.

Tid og sted: 2. feb. 2014 14:00, HL-senteret

Til Grunnlovsjubileet har det vært en omfattande satsning der forskere fra historie, juss, statsvitskap og andre fag har samarbeidet om kunnskapsutviklingen. Professor Ola Mestad vil presentere hovedfunn fra den nye forskningen.

Tid og sted: 30. jan. 2014 15:00, HL-senteret

Boken forteller historien om 10 år gammel ble Otto Dov Kulka, som ble sendt til ghettoen i Theresienstadt og deretter til Auschwitz hvor han i ett år var internert i familieleiren for jødiske barn.

Tid og sted: 27. jan. 2014 15:00, Kongens gate, Akershuskaia, Oslo

Alle er velkomne til å delta på markeringen av Den internasjonale Holocaustdagen mandag 27. januar kl. 15.00 på Akershuskaia.

Tid og sted: 19. jan. 2014 14:00, HL-senteret

I dette foredraget vil Jakob Lothe fortelle om sitt arbeid med boken Kvinnelige tidsvitner, som utkom i 2013.

Boken formidler fortellingene til ti jødiske kvinner, fire norske og seks utenlandske, som alle har opplevd nazistenes fangeleirer på kroppen. Kvinnene skildrer dramatiske begivenheter, reflekterer over historien og deler sine fremtidshåp.