Søndagsforedrag v/ Kari Helen Partapuoli: Hva er eksluderende nasjonalisme?

Velkommen til søndagsforedrag på HL-senteret av Kari Helen Partapuoli om nasjonalisme.

Illustrasjon hentet fra Samisk Myteknuser: www.samiskmyteknuser.no Illustrasjon: Ingemund Skålnes

Etter 22. juli opplevde vi et sterkt nasjonalt samhold. Vi så noen av de beste sidene ved samlende symboler og handlinger. Blant de nordiske landene omtales vi ofte som de mest nasjonalistiske – på godt og vondt.

Skaper nasjonalismen vår bare samhold, eller kan den også føre til utenforskap og i verste fall være skadelig?

Kari Helen Partapuoli er leder for utviklingsfondet og tidligere leder for Antirasistisk Senter. Hun er utdannet sosialantropolog.

Publisert 21. okt. 2013 11:32 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34