Møte i HL-senterets venneforening

Funn fra HL-senterets undersøkelse om antisemittisme danner grunnlag for en samtale om negative holdninger til jøder og andre minoriteter i Norge.

 

I mai 2012 presenterte HL-senteret rapporten "Antisemittisme i Norge?" om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. Funnene viste at omlag 12 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot jøder.

Respondentene ble også spurt om sine holdninger til innvandrere og mennesker av andre nasjonaliteter og religioner. Resultatene viste at befolkningen er mest negativ til kontakt med muslimer, somaliere og rom (sigøynere).

Samtidig er det slik at de som har de sterkeste antisemittiske holdningene også er mest avvisende mot andre grupper.

Innlegg ved Claudia Lenz, Det Europeiske Wergelandssenter, fulgt av en plenumssamtale. Sosialt samvær.

Møtet ledes av Odd Einar Dørum.

Detaljert program følger senere.

Last ned rapporten 

Bestill papirutgave

Publisert 17. jan. 2013 22:58 - Sist endret 25. okt. 2018 12:44