Foredrag v/ Lars Lien: Antisemittiske karikaturer i norsk vittighetspresse 1860-1925

Lars Lien vil presentere funn fra sitt doktorgradsarbeid ”Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse”. Han vil vise hvilke forestillinger som ble skapt om jødene i satiren i tidsrommet 1860-1925. Hvilken funksjon hadde disse forestillingene i samtiden?

Lars Lien er stipendiat ved HL-senteret på prosjektet "Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940".

Publisert 29. apr. 2013 10:20 - Sist endret 25. okt. 2018 19:17