Fagkonferanse på HL-senteret om norsk minnekultur etter 2. verdenskrig

HL-senteret arrangerer fagkonferanse om norsk minnekultur etter 2. verdenskrig: "From Patriotic Memory to Universalistic Narrative. - Shifts in Norwegian Memory Culture after 1945 in a Comparative Perspective"

Hva var grunnlaget for den patriotiske minnekulturen i etterkrigstiden? Fantes det alternative måter å se på krigen på? Hvordan har synet på okkupasjonen endret seg i løpet av etterkrigstiden? Hva har det økte fokuset på Holocaust og menneskerettigheter betydd for hvordan vi i dag ser på krigen? Er utviklingen i Norge parallell med den vi finner i andre land? Ser vi i dag annerledes på grupper som frontkjempere og barn av tyskerjenter?

Dette er blant spørsmålene norske og internasjonale bidragsytere vil belyse under konferansen, som arrangeres av HL-senteret i samarbeid med Freie Universität Berlin, og med støtte fra E.ON Ruhrgas.

Påmelding: Innen 8.mars til a.e.l.mellbye@hlsenteret.no

Språk: Engelsk

For mer informasjon, se programmet:

PROGRAM

Publisert 28. feb. 2013 13:56 - Sist endret 25. okt. 2018 19:17