Søndagsforedrag v/ Åsmund Svendsen: Halvdan Koht - veien mot framtiden

Velkommen til foredrag om Halvdan Koht, norsk utenriksminister før 2. verdenskrig. Da Norge ble overfalt 9. april 1940, var det et bittert nederlag for Kohts utenrikspolitikk - å holde Norge utenfor krigen og gå i bresjen for aktiv fredspolitikk. Samme høst måtte han forlate regjeringskontorene.

I foredraget vil Åsmund Svendsen beskrive en velrenommert akademiker som etterlot seg Nordens største historiefaglige forfatterskap.

Halvdan Koht var både anerkjent historiker og professor, målpolitiker og utenriksminister.

Åsmund Svendsen er cand. philol. i historie fra Universitetet i Oslo og forfatter av den nylig utgitte boken Halvdan Koht - veien mot framtiden.

Publisert 27. sep. 2013 09:57 - Sist endret 26. okt. 2018 04:24