Foredrag v/ Nicola Karcher: Norsk-tyske høyreorienterte nettverk i mellomkrigstiden

I mellomkrigstiden eksisterte det langt flere høyreaktivistiske norsk-tyske forbindelser enn det som har kommet frem i tidligere forskning. Kontaktene mellom de to lands høyreaktivistiske miljøer spente fra den «nordiske» bevegelsen via en borgerlig pro-tysk samarbeidsvilje til radikale nasjonalsosialistiske nettverk. 

Nicola Karcher vil presentere flere av disse nettverkene og vise hvordan deres politiske og ideologiske agenda så ut.

Nicola Karcher er forsker på Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt omfatter norsk-tyske høyreradikale forbindelser, nasjonalsosialisme og kollaborasjon.

Publisert 14. apr. 2013 12:09 - Sist endret 26. okt. 2018 03:53