De motvillige germanerne

For 70 år siden, 30. november 1943, slo Terboven til, stengte Universitetet i Oslo og arresterte 1200 studenter. 644 av disse ble sendt til Tyskland. Nesten halvparten ble plassert i en utdanningsleir for frivillige SS-soldater, og resten i konsentrasjonsleiren Buchenwald.

Studentene på vei til arbeidstjeneste i SS-leiren. Helge Rognlien til høyre.

Fotograf ukjent. Foto gjengitt med tillatelse fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Tyskerne betraktet studentene som ”ekte germanere” og forsøkte å påvirke dem til å bli overbeviste nasjonalsosialister. Men de møtte en mur av motvilje – eksperimentet ble totalt mislykket.

Ingar Holm (f. 1948) er historiker og har skrevet den nylig utgitte boken De motvillige germanerne, om tysklandsstudentene. Boken bygger på et rikt kildemateriale. Studentenes dagbøker, brev og beretninger i ettertid gir grunnlag for å skildre fangeoppholdet nært og levende. Nye tyske kilder viser hvordan studentene ble kasteballer mellom ulike interesser innad i et SS-system i delvis oppløsning.

Publisert 15. nov. 2013 10:33 - Sist endret 26. okt. 2018 03:53