Foredrag v/ Ingvild Folkvord: Selvframstilling og kulturelt erindringsarbeid. Ruth Maier vs. Helga Weiss

Foredraget tar utgangspunkt i to svært ulike dagbøker, Ruth Maiers dagbok som ble utgitt på norsk i 2007, og Helga Weiss’ dagbok som utgis i norsk oversettelse våren 2013. Sammenligningen av deres historier søker å kaste lys på dagbokutgivelsenes særlige potensial når vi i dag forsøker å forstå krigshistorien og behandlingen av jødene i ulike europeiske land.

Fra HL-senterets permanente utstilling.

Ingvild Folkvord er førsteamanuensis ved Institutt for moderne fremmedspråk ved NTNU .

Publisert 22. mai 2013 10:08 - Sist endret 26. okt. 2018 03:53