Foredrag v/ Anne Sender: "Sløret er borte."

Sommeren 2012 besøkte Anne Sender Øst-Jerusalem og Vestbredden som deltaker i et kirkelig ledsagerprogram. I dette foredraget vil hun fortelle om erfaringene fra reisen. 

Bymuren i Jerusalem over Damaskus porten, inngangen til Øst-Jerusalem. Bildet er gjengitt med tillatelse fra the Israeli Ministry of Tourism, www.goisrael.com

 

Hvilke betraktninger sitter den tidligere lederen for Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) igjen med etter å ha sett fattigdommen, håpløsheten og den ulike fordelingen av ressurser?

Norske jøders forhold til Israel, kampen for Israels eksistens og hvordan konflikten påvirker jøders og ikke-jøders situasjon i Norge, vil være temaer for foredraget.

Les Anne Senders kronikk om temaet i Vårt Land fra oktober 2012: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread327751/

Anne Sender er tidligere leder for Det Mosaiske Trossamfunn. Hun arbeider for tiden med en bok basert på egne erfaringer som leder for DMT i et tidsrom med store endringer i Norge.  
 

Publisert 24. feb. 2013 00:00 - Sist endret 25. okt. 2018 16:16