Foredrag v/ Cora Alexa Døving: Hvordan fremstilles jødedom og islam i pressen?

Omskjæring av guttebarn, hijab i politiet, moskebygg og kosher-slakt: Det har vært skrevet mye om minoriteters religiøse praksis i norsk presse. Hvilke saker er det islam og jødedom fremtrer gjennom?

Et sentralt spørsmål i foredraget vil også være hvordan jødedom og islam inngår i medieoffentlighetens presentasjoner av det nasjonale fellesskapet: Hvordan fremsto religionsmangfoldet i dekningen av den offentlige sorgen etter 22. juli?

Foredraget vil vise hvordan pressen både kan underbygge stereotypier og frykt, men også fungere som en konstruktiv arena for forhandlinger mellom minoritet og majoritet.

Foredraget bygger på en analyse av mediesaker i perioden 2000 til 2011.

Cora Alexa Døving er seniorforsker ved HL-senteret.

Publisert 30. mai 2013 11:33 - Sist endret 26. okt. 2018 00:51