Sluttkonferanse: «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 - 1940»

HL-senterets forskningsprosjekt «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814 - 1940» avholder sin sluttkonferanse på senteret 29. og 30. november.

Påmeldingsfrist 26. november

Prosjektet ble startet opp i 2008 i samarbeid med historiske og kulturvitenskapelige fagmiljøer i Norge og Tyskland og med hovedfinansiering fra Norges forskningsråd. Tidsavgrensningen til prosjektet er rammet inn av Grunnlovens paragraf 2, som nektet jødene adgang til riket, og okkupasjonen av Norge. Det har vært tre doktorgradsstipendiater og en rekke mastergradsstudenter tilknyttet prosjektet.

Prosjektet kjennetegnes av et institusjonelt og samfunnsmessig helhetsperspektiv, og de tre doktorgradsprosjektene har tatt for seg fremstillinger av jøder innen de tre overgripende feltene litteratur, kirke og presse.

Doktorgradsprosjektene vil utgjøre kjernen på konferansen, med foredrag av hver av stipendiatene og forberedte kommentarer. I tillegg vil inviterte foredragsholdere sette temaet inn i et bredere nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Påmelding: vibeke.moe@hlsenteret.no

Frist: 26. november

PROGRAM

Mer informasjon om prosjektet.

 

 

Publisert 7. nov. 2012 13:22 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09