Foredrag v/ Ulrik Fr. Malt: Leo Eitingers unike bidrag til å forstå ofrenes lidelser

Med utgangspunkt i systematiske studier og oppfølging av overlevende etter konsentrasjonsleiropphold, bidro Leo Eitingers forskning til å forflytte oppmerksomheten over på ofrene og deres familier.

I kjølvannet av krig og terror er det mennesker som er blitt skadet, psykisk så vel som fysisk - ofte for resten av livet. Alvoret og omfanget av disse lidelsene, som også kunne ha konsekvenser for senere generasjoner, har historisk sett ofte blitt undervurdert på bekostning av interesse for gjerningsmennene.

I dette foredraget vil mennesket Leo Eitinger og hans bidrag til «læren om ofrenes lidelser» (viktimologi) bli belyst.

Ulrik Fredrik Malt er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder av OUS Rikshospitalets avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin. Eitinger var Malts mentor, og hans forskning har blant bygget på Eitingers arbeider.

Publisert 26. nov. 2012 15:46 - Sist endret 25. okt. 2018 10:09