Konferanse: "Group Autonomy and Its Critics: Human Rights Perspectives"

Konferanse vil drøfte hvorvidt trossamfunns, urbefolkningers og andre gruppers autonomi er forenlig med kvinners og seksuelle minoriteters rettigheter.  

Dette er et av hovedspørsmålene på den internasjonale, tverrfaglige konferansen "Group Autonomy and its Critics: Human Rights Perspectives". Konferansen arrangeres på Litteraturhuset i Oslo, 7. - 8. desember av Senter for menneskerettigheter i samarbeid med og med støtte fra blant annet HL-senteret.

Konferansen er gratis, men se programmet for påmelding.

PROGRAM

 

Publisert 15. nov. 2012 01:37 - Sist endret 25. okt. 2018 10:08