Boklansering: Himmlers Norge – nordmenn i det storgermanske prosjekt

INVITASJON

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og Aschehoug forlag har gleden av å invitere til lansering av boken

 

Himmlers Norge – nordmenn i det storgermanske prosjekt

av Terje Emberland og Matthew Kott

 

tirsdag 25. september kl. 10.30

kafeen på HL-senteret

Villa Grande, Huk Aveny 56

Last ned invitasjon

 

Program:

Direktør Guri Hjeltnes :

Velkommen

Tidl. direktør Odd-Bjørn Fure:

HL-senterets forskningsprosjekt om nordmenn I Waffen-SS

Terje Emberland og Matthew Kott:

Himmler og hans norske venner sommeren 1937. Et glimt inn i forskningsprosessen

Leder av Center for militærhistorie, København, Niels Bo Poulsen:

«Himmlers Norge». Bokens relevans for den internasjonale SS-forskningen

Kommentarer og spørsmål

Enkel servering

 

“Jeg elsker nordmenn!” sa Reichsführer-SS Heinrich Himmler da han for første gang satte foten på norsk jord i januar 1941. Ifølge SS-ideologien var nordmenn etterkommere etter rotfaste odelsbønder og krigerske vikinger. I Norge rant fortsatt det nordisk-germanske blodet nesten helt rent. Befolkningen måtte derfor raskt vinnes for SS-tanken, slik at landet kunne inn­lemmes i fremtidens storgermanske rike.

Himmlers Norge plasserer nordmenn i sentrum av nazistenes planer for en rasemessig omdanning av Europa. Vervingen av norske Waffen-SS-frivillige, omorganiseringen av politiet, utnyttelsen av Nasjonal Samlings særorganisasjoner, rekrutteringen av bondeungdom som kolonister i øst, massakrene på jøder og annen sivil­befolkning på østfronten, og planene for en “endelig løsning av taterspørsmålet i Norge” blir her knyttet sammen. Alle er elementer i Himmlers forsøk på å skape et Storgermania hvor nordmenn skulle innta en privilegert plass.

Himmlers Norge er resultat av et syv år langt regjeringsinitiert forskningsprosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og bygger på materiale fra arkiver i ni land.

 

Terje Emberland (f. 1956) er dr.philos., religionshistoriker og seniorforsker ved HL-senteret.

Matthew Kott (f. 1974) er historiker og forsker ved Senter for Russlandstudier, Universitetet i Uppsala, og tidligere ansatt ved HL-senteret. Han tok doktorgraden ved Universitetet i Oxford i 2007.

 

 

Publisert 19. sep. 2012 19:23 - Sist endret 25. okt. 2018 10:08