Foredrag v/ Kristian Rose Tronstad: Innvandring og integrering av innvandrere i Norge

Foredraget vil gi en oversikt over innvandring til Norge de siste tiårene. Hvordan skiller dagens innvandringsmønster seg fra tidligere? Hvordan går integreringen av innvandrere
i arbeidsmarkedet? Er Norge en sinke sammenlignet med andre land i Europa?

Kristian Rose Tronstad er forsker ved Fafo. Han er bl.a. medforfatter i Fafo-notatet Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada (2011).

Publisert 17. feb. 2012 11:36