Foredrag v/ Ulrik Imtiaz Rolfsen

Tema: minoriteter - integrering. Hvorfor er ufrie ekteskap roten til intergreringsproblemene?

Det påstås ofte at problemer innen integreringen i Norge vil «løse seg av seg selv» etter noen generasjoner. I foredraget drøfter Rolfsen ufrie ekteskaps rolle i integreringen.
Ulrik I. Rolfsen er halvt norsk og halvt pakistansk. Han har laget spillefilmen Izzat og TV-serien Taxi, og deltar aktivt i integreringsdebatten i Norge.
 

Publisert 17. feb. 2012 11:35