Foredrag v/ Berit Torbjørnsrud: Kun på museum? Hvilken fremtid har de kristne i Midtøsten?

Antallet kristne i Midtøsten er sterkt synkende. Dette betyr at den tradisjonelle pluralismen i området svekkes. Hvorfor emigrerer de kristne? «Den arabiske våren» medfører store samfunnsendringer i flere land. Hvilke konsekvenser kan disse få for de kristne? Kan de bidra til at flere kristne velger å bli?

Berit Thorbjørnsrud er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Hun er religionsforsker og har gjennom en årrekke studert Den koptisk-ortodokse kirken i Egypt.

Publisert 17. feb. 2012 11:34 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34