Årsmøte i HL-senterets venneforening

Program

• Kortfattet gjennomgang av årsmøtesaker inkludert valg
• Bevertning og sosialt samvær

Publisert 17. feb. 2012 11:34