Fra livserfaring til familiefortelling. Foredrag og samtale med to norske jøder.

I høst markeres at det er 70 år siden deportasjonen av jødene i Norge startet. Hvordan videreføres denne historien innad i jødiske familier? Har hendelser blitt fortalt eller tiet om? Hva vil det si å ha en jødisk identitet i dagens Norge?

 

Vibeke Moe og Cora Alexa Døving fra HL-senteret presenterer funn fra undersøkelsen «Å være jøde i Norge». Funnene danner deretter utgangspunktet for en samtale med jøder fra to generasjoner.

Presentasjonen holdes på Litteraturhuset.

Arrangør: HL-senteret i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Les mer om undersøkelsen
 

Publisert 12. nov. 2012 16:00 - Sist endret 25. okt. 2018 10:08