Velkommen til åpning av 'Wergeland i 200'

Kunnskapsdepartementet, Eidsvoll 1814 og HL-senteret inviterer deg og andre interesserte til
åpning av utstillingen "Wergeland i 200"
tirsdag 11. november
kl. 15.00
på HL-senteret
I forbindelse med Europarådets og Norges nyopprettede europeiske Wergeland-senter, som etter hvert skal flytte til Villa Grande, var det et felles ønske å sette fokus på Henrik Wergelands liv og virke. Eidsvoll 1814 har derfor velvilligst lånt sin Wergeland-utstilling til HL-senteret, som i tiden som kommer vil gjennomføre flere arrangementer og foredrag med Wergeland-tilknytning.
Åpningsprogram:
Innlegg ved
- Direktør Odd-Bjørn Fure, HL-senteret
- Avdelingsdirektør Gunnar Mandt, Kunnskapsdepartementet
- Konservator Torleif Hamre, Eidsvoll 1814
- Musikalske innslag ved fiolinist Eldbjørg Hemsing
Enkel bevertning.
Velkommen!
Vennlig hilsen
Odd-Bjørn Fure
Direktør
HL-senteret
Publisert 5. juli 2011 14:16 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34