2008

Tidligere

Tid: 7. des. 2008 14:00
Tid og sted: 4. des. 2008 09:45, HL-senteret, Huk aveny 56. (Buss 30 til Bygdøyhus)
Hvordan kan diskriminering dokumenteres? Hvilke effekt har dokumentasjon for bekjempelse av diskriminering? Hva gjøres i andre land og hvorfor mangler vi offentlig statistikk i Norge?
Tid og sted: 3. des. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret

Anti-diskrimineringslovgivning og oppfordring til mangfold på arbeidsplasser viser seg å være forbundet med en rekke spørsmål. Få et innblikk i noen av dem ved å komme på vårt onsdagsseminar: "Diversity management and discrimination: a European controversy".

Tid og sted: 1. des. 2008 18:00, Konferansesalen, HL-senteret
HL-senterets venner inviterer til en markering i forbindelse med at det er 65 år siden de norske studentene ble arrestert Dette var en kollektiv arrestasjon, som besto i at 650 studenter ble sendt til Tyskland. Noen skulle "omskoleres" til SS-soldater, mens andre ble sendt rett til KZ Buchenwald. De fleste av dem vendte først tilbake halvannet år senere.
Tid og sted: 30. nov. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret

Et utvalg tekster med hovedfokus på det store diktet "De tre" fra Jøden, hvor Wergelands engasjement for dialog og respekt mellom religionene står sentralt.

Tid og sted: 23. nov. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
Tid og sted: 19. nov. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
The research on collective memory of violence, particularly at the national level, has exploded. In Germany, for example, one can now find case studies of various genocides, dictatorships, and colonial possessions. A new generation of scholars are increasingly shifting their attention to Latin America.
Tid og sted: 16. nov. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
Hamre vil gi en introduksjon til tematikken i jubileumsutstillingen "Henrik i 200": Den allsidige og sammensatte skikkelsen Wergeland framstår som både gjennom sitt liv og sin diktning. Det korte, intense livet preget av heftig og lidenskapelig engasjement på en lang rekke felt, privat og offentlig, kunstnerisk og politisk, i medgang og ulykke. Og, uatskillelig, det like mangfoldige kunstneriske uttrykket i en enorm litterær produksjon, i poesi og en rekke andre sjangrer. En hovedvekt legges på Wergelands politiske og religiøse, humanistiske frihetsideal.
Tid og sted: 13. nov. 2008 14:30, Konferansesalen, HL-senteret

Torsdag 13. november blir det seminar på Holocaustsenteret om Wergelands storverk Skabelsen, Mennesket og Messias. Senere på kvelden bys du en sjelden sjanse i Trefoldighetskirken i Oslo. For første gang siden 1924 fremføres Johannes Haarklous stort anlagte oratorium, basert på Wergelands tekst.

Tid: 11. nov. 2008 15:00
Kunnskapsdepartementet, Eidsvoll 1814 og HL-senteret inviterer deg og andre interesserte til
åpning av utstillingen "Wergeland i 200"
tirsdag 11. november
kl. 15.00
på HL-senteret
I forbindelse med Europarådets og Norges nyopprettede europeiske Wergeland-senter, som etter hvert skal flytte til Villa Grande, var det et felles ønske å sette fokus på Henrik Wergelands liv og virke. Eidsvoll 1814 har derfor velvilligst lånt sin Wergeland-utstilling til HL-senteret, som i tiden som kommer vil gjennomføre flere arrangementer og foredrag med Wergeland-tilknytning.
Tid og sted: 10. nov. 2008 18:00, Konferansesalen, HL-senteret
Fortellingen om de norske jødene under krigen har naturlig nok vært fokusert på arrestasjonene og deportasjonene av nesten 800 mennesker. Over 140 norske jøder, både kvinner og menn, var imidlertid aktive i den væpnede kampen for friheten under andre verdenskrig. Dette var prosentvis en langt høyere andel enn i befolkningen forøvrig.
Tid og sted: 9. nov. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
Lynnebakke vil gi en innføring i diasporabegrepet innhold og diskutere nytten av det. I foredraget vil hun bruke eksempler fra sin masterstudie basert på intervjuer med hinduer fra ulike nasjoner i Amsterdam.
Tid: 6. nov. 2008 09:00
The exploratory workshop takes its cue from the insight that human beings' understanding and interpretation of the past are crucially important for individuals' and social groups' conception of reality, construction of identity, and formation of human values.
Tid: 5. nov. 2008 11:30
The exploratory workshop takes its cue from the insight that human beings' understanding and interpretation of the past are crucially important for individuals' and social groups' conception of reality, construction of identity, and formation of human values.
Tid og sted: 2. nov. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret

Nasismen var uttrykk for en politisk estetikk, en utopi som kretset om det sterke og vakre og ville utslette alle som falt utenfor den ariske krigerrasen. Leni Riefenstahl kan ikke forstås uten å sette henne i forbindelse med Hitlers naturfilosofi.

Tid og sted: 28. okt. 2008 19:00, Konferansesalen, HL-senteret
Forfatter Magne Haugland forteller om sitt møte med russiske krigsfanger, og Janne Kjellberg, NRK, om muligheten for å identifisere gravlagte sovjetiske krigsfanger på Tjøtta.
Tid og sted: 26. okt. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
Filmviteren, germanisten og historikeren Peter Zimmermann diskuterer hvorvidt det fantes en kunstnerisk avantgarde under fascismen. Zimmermann var inntil 2006 leder for Haus des Dokumentarfilms i Stuttgart, mens han i dag er en uavhengig dosent og skribent.
Tid og sted: 22. okt. 2008 10:00, Konferansesalen, HL-senteret

The conference will examine the forms and functions of propaganda in a historical and contemporary perspective.

Tid og sted: 19. okt. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
Tid og sted: 12. okt. 2008, Konferansesalen, HL-senteret
Foredraget er avlyst. Evt. ny dato kunngjøres så snart som mulig.
Tid og sted: 8. okt. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
Noen år etter at motstandsmannen Kjell Staal Eggen døde, fant hans sønn et manuskript som forteller en historie om jødeforfølgelsene i Norge i alminnelighet, og i Telemark spesielt. Norgesforlaget sier i bokomtalen at Eggen viser eksempler på hvorledes norske jøder ble sveket av regjering, byråkrati og Milorgs ledelse i Telemark.
Tid og sted: 5. okt. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
Tid og sted: 1. okt. 2008 14:00, HL-senteret, Huk aveny 56 (buss 30)
In this presentation Nancy Adler examines the attitudes - especially loyalty - among GULAG prisoners toward the Communist Party of the Soviet Union, and seeks to ascertain how their incarceration subsequently influenced those sentiments. This issue may offer insight into the larger question of how repressive regimes are maintained.
Tid og sted: 28. sep. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
"Ewige Schönheit" (Tyskland 2003) viser hvordan nazistene i Tyskland bygget opp en illusjon om det perfekte, usårbare menneske som en del av et sunt folkefelleskap gjennom populærfilmene sine.
Tid og sted: 21. sep. 2008 14:00, Konferansesalen, HL-senteret
Propagandafilm i Norge er et interessant, men sparsomt kapittel. Høyre og Arbeiderpartiet benyttet film som valgpropaganda allerede fra 1920, og -30 tallet var full av lange og gode propagandafilmer også i spillefilms format, fra begge partier. De såkalte arbeiderfilmene, i Olav Dalgards regi, var banebrytende mot slutten av 30-tallet.