Rakels klage fremføres på HL-senteret

Modus: senter for middelaldermusikk inviterer til konsert med sang, improvisasjon og urfremføring av nye komposisjoner.

Matteus 3, 9 -16:
Da ble Herodes vred, for han så at han var blitt lurt av de vise menn. Og han sendte ut noen og lot drepe alle guttebarn som var to år eller yngre, og som var i Betlehem og i alle distriktene omkring, alt etter den tid han hadde fått vite av vismennene. Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia, når han sier: "En røst ble hørt i Rama, klagesang, gråt og stor sorg. Rakel gråt over sine barn, og hun ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer." (Jer 31,15)

I skyggen av juleevangeliet utspilte det seg et voldsomt drama da Herodes, truet av den nye kongens fødsel, beordret livet av alle guttebarn under to år. Vårt utgangspunkt er et manuskriptet fra 1200-tallet der denne historien er vevet sammen med profetien om Rakel som klager sin sorg. I vår konsert fremfører vi sang og musikk basert på dialogen mellom Rakel og hennes to trøstere.

Konsertpris 150,- Billetter kan kjøpes ved inngangen
Velkommen!

Publisert 5. juli 2011 14:15 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34