Seminar: 'Jøden' som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet

 

Forskningsseminar 22. og 23. november 2007 på HL-senteret


Under andre verdenskrig ble mange av de jødene som bodde i Norge, og jødiske flyktninger sendt til utryddelsesleiren Auschwitz. Av de som ble deportert kom bare et fåtall tilbake. Vi vet at det hovedsakelig var norsk personell, nazister og ikke-nazister som gjennomførte aksjonene mot de jødene som bodde eller oppholdt seg i Norge, og at kun et fåtall nektet å uføre ordre.
Hvordan kunne så mange nordmenn delta i disse aksjonene? Kan en del av årsakene til denne norske deltagelsen forklares med et bakenforliggende kulturelt bakteppe?
Det er deler av dette bakteppet seminaret "'Jøden' som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet" vil se nærmere på. Spesielt vil kirken og triviallitteraturen bli analysert som kulturelle bærere og formidlere av antijødiske stereotypier. Disse temaene vil bli plassert i en europeisk kontekst, forbundet med en teoretisk ramme og metodologiske refleksjoner.

 

 

22. november

1430 Velkomsthilsen v/forskningsdirektør Odd-Bjørn Fure
Innledning v/Christhard Hoffmann

 

 

 

Konstruksjoner av "den andre"

 

 

 

Ordstyrer: Tordis Borchgrevink


1500 Claudia Lenz: Vi og de andre - teoretiske og metodiske refleksjoner rundt kategorisering og identitet
1600 Knut Kjeldstadli: Norge og de fremmede - majoritetens møte med innvandrerne i det norske samfunnet på 1900-tallet
1700 Einhart Lorenz: "Et uønsket innslag i vårt folk" - norske syn på jødene i et langtidsperspektiv

 

 

 

23. november

 

 

 

The construction of the Jew in popular culture

 

Chair: Irene Levin


0930 Michaela Haibl: The formation of anti-Semitic stereotypes in press media of the 19th century
1030 Ingjerd Veiden Brakstad: The image of the Jew in Norwegian popular press
1115 Lars M. Andersson: The construction of the Jew in Swedish press media - a comparative comment
1145 Terje Emberland: The Jew in Norwegian popular crime fiction - a comment
1230 Lunch

 

 

Jøden som kulturell konstruksjon i luthersk kirkeliv

 

 

Ordstyrer- Ingvill Thorsen Plesner


1330 Martin Schwarz Lausten: Folkekirken i Danmark og jøderne. Jødesympati og jødehad
1430 Øivind Kopperud: Lov og evangelium - norsk kirkeliv og jødene mellom 1880-1920
1530 Gunnar Haaland: Bibelen og jødene i norsk kirkehistorie - kommentar

1545-1600 Christhard Hoffmann: Avsluttende oppsummering av seminaret

 

 

Program i pdf

 

 

 

 

Påmelding

 

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 20:18