Krigspropaganda i kunstnerisk søkelys

Seminaret stiller spørsmålet om hvordan medienes retorikk og billedspråk i sammenheng med moderne kriger bidrar til å skape forestillinger om den avhumaniserte andre.


Viderefører og opprettholder en tilsynelatende "objektiv" mediadekkning overgripernes perspektiv på forfulgte grupper? Hvor ligger grensen mellom krigsreportasje og krigspropaganda? [Hvordan] kan kunst fungere som kritikk i forhold til disse prosesser?
Seminaret er tverrfaglig og arrangeres som samarbeidsprosjekt av Kunsthøgskolen i Oslo og HL-senteret.
Seminarleder: Lars Ramberg (KHIO) og Claudia Lenz (HL-senteret)

Seminaret starter kl 10.00 og vil være ferdig kl 15.00

Påmelding sendes til: Claudia.Lenz@hlsenteret.no

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 25. okt. 2018 10:08