Katja Franko Aas - Den farlige migrasjonen

Hvordan oppsto forestillingen om den farlige innvandreren? Hvem er innvandringen farlig for? Dette er er spørsmål Katja Franko Aas tar for seg i sitt søndagsforedrag. Franko Aas er forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, og jobber blant annet med bruk av informasjonsteknologi innenfor grensekontroll og globaliseringens betydning for kriminalitetskontroll.
Publisert 5. juli 2011 14:15 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34