Birgit Semb Christopersen - Samer og fanter i norsk spillefilm i mellomkrigstide

Medieviter og filmskaper Birgit Semb Christophersen skrev i sin hovedoppgave

Sosialitetens pris: om framstillingen av samer og fanter i norske spillefilmer i mellomkrigstiden

om de såkalte «fantefilmene» i norsk filmhistorie. I dette foredraget tar hun igjen for seg emnet, med eksempler fra de nevnte filmene.
Publisert 5. juli 2011 14:15 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34