Dr. Claudia Lenz - Holocaust mellom sakralisering og banalisering

Som fast tilknyttet forsker ved HL-senteret beskjeftiger Dr. Claudia Lenz seg særlig med spørsmål knyttet til historiebevissthet og minnekultur; hvordan kan voldsomme og traumatiske hendelser minnes i ettertiden? I dette foredraget ser hun på de særlige utfordringene knyttet til å skulle formidle kompliserte temaer som folkemord og Holocaust slik at det bidrar til en bedreforståelse av vår egen samtid.
Publisert 5. juli 2011 14:15 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34