Aage Borchgrevink - Den usynlige krigen: Reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dag

Aage Borchgrevink er forfatter og rådgiver i Den norske Helsingforskomité, der han blant annet har ansvar for Russlandsprogrammet. Boken

Den usynlige krigen, reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan

kommer ut på Cappelen forlag i oktober 2007. I dette søndagsforedraget vil han med utgangspunkt i boken fokusere på den langvarige og alvorlige konflikten i utbryterrepublikken Tsjetsjenia, med særlig henblikk på menneskerettighetenes stilling.
Publisert 5. juli 2011 14:15 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34