Natasha Bielenberg - Sigøynernes kultur, tradisjon og påvirkning

Natasha Bielenberg er medlem av International Romani Union, og har i flere år reist rundt på norske skoler for å fortelle om sigøynernes kultur, musikk, tradisjon og påvirkning. Dette semesteret er hun i tillegg knyttet til HL-senteret i arbeidet med utstillingen

The Holocaust against the Roma and Sinti

, og forteller levende i dette søndagsforedraget.
Publisert 5. juli 2011 14:15 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34