Åpning av utstillingen "Sigøynernes Holocaust"

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og Central Council of German Sinti and Roma inviterer til åpningen av utstillingen: The Holocaust against the Roma and Sinti and present day racism in Europe


Roma (rom) og sinti (reisende) - den største minoritetsgruppen i Europa med mellom 10 og 12 millioner mennesker - opplevde sammen med jødene grusom forfølgelse og utryddelse i det naziokkuperte Europa. Opp mot 500.000 roma og sinti ble offer for Holocaust. Erfaringen har brent seg inn i den kollektive bevisstheten til denne befolkningsgruppen, men har fått lite oppmerksomhet blant majoriteten av europeere.
En av konsekvensene av Shoah - folkemordet på de europeiske jødene - er at det internasjonale samfunnet er blitt seg bevisst og ser med bekymring på antisemittismen som fortsatt eksisterer i Europa og andre steder. Forfølgelsene av roma og sinti under den nazistiske staten og de fordommer og diskriminering de opplever i dag, har det derimot vært lite fokus på.
Hensikten med denne utstillingen og de tilhørende arrangementene, er å bidra til å utvikle kunnskap om folkemordet på denne befolkningsgruppen, og å skape større forståelse for sinti og romas livsbetingel-ser og livsutfoldelse i fortid og nåtid
Publisert 5. juli 2011 14:15 - Sist endret 6. okt. 2011 09:34