print logo

Følg foredraget "Høyreekstrem vold i Vest-Europa etter 1945" på nett

Statsviter Jacob Aasland Ravndal tar for seg utviklingen av høyreekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa fra 1945 til 2015. Hvor stort er omfanget av denne typen politisk vold, hvem står bak angrepene, hvem blir angrepet, og hvorfor opplever noen land betydelig mer høyreekstrem vold enn andre?

Følg foredraget direkte her 4. februar fra kl. 14.00.
 

Publisert 4. feb. 2018 10:00