Aktuelt

Nyheter

  • Illustrasjon med forside av boke, tittel og forfatter, samt sommerblomster Europas indre demoner, Norman Cohn, 2017

    – Enkelte historiefaglige verk løfter seg lang utover emnet de tar for seg. De skaper refleksjoner og gir oss innsikter som gjør dem gode «å tenke med», også i helt andre sammenhenger enn bøkene behandler. Et slikt verk, som har inspirert meg gjennom hele min forskerkarriere, er Norman Cohns «Europas indre demoner», første gang utgitt i 1977, sier Terje Emberland, forsker ved HL-senteret.

  • Bildet viser personer som sitter i hagen til Vill Grande. Sommerhilsen fra direktør Guri Hjeltnes

    Endelig! Våren 2022 har vært full av liv på HL-senteret. Etter å ha vært helt eller delvis stengt for publikum siden mars 2020 har vi hatt fullt hus fra morgen til kveld.

  • Guri Hjeltnes mottar blomster av styreleder Bente Sandvig i HL-senterets styret. Guri Hjeltnes utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden

    Med "ærbødig oppdrag fra Hans Majestet Kongen" overrakte kansellisjef Mette Tverli utnevnelsen «Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden" til Guri Hjeltnes mandag 27. juni. Hun mottok utmerkelsen for fremme av kunnskap om krigshistorien.

Arrangementer