Utstillinger

Nyheter

  • elever_2 Skoler kan få besøk av HL-senterets undervisningsavdeling

    Senterets undervisningstilbud er igjen åpent, og vi vil gjerne ha besøk av skoleklasser på ungdomstrinnet og videregående. Vi tilbyr undervisning om Holocaust, både i et norsk og internasjonalt perspektiv, med stor grad av elevaktivitet hvor vår permanente utstilling er utgangspunktet. Nytt av høsten er at vi gjerne tar med oss et ferdig opplegg og besøker skoler på det sentrale Østlandet.

Arrangementer

Tilbygg Villa Grande

Regjeringen har godkjent investeringen til tilbygget "Mino". Tilbygget vil gi HL-senteret topp moderne og fleksible lokaler til utstillinger om minoriteter og aktuelle samtidstemaer.