Utstillinger

Nyheter

  • claudiaogchristhard303 Antisemittismens omskiftelighet

    På et fagseminar om antisemittisme ved Jødisk Museum 13. november forklarte forskere i prosjektet «Skiftende grenser - definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge» hvorfor satire som Satiriks’ famøse scrabble-sketsj fra i sommer er antisemittisk.

Arrangementer

Tilbygg Villa Grande

Regjeringen har godkjent investeringen til tilbygget "Mino". Tilbygget vil gi HL-senteret topp moderne og fleksible lokaler til utstillinger om minoriteter og aktuelle samtidstemaer.