Nettsider med emneord «skolen»

Publisert 4. nov. 2020 11:27

Nå kan dere besøke HL-senteret i Oslo med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Publisert 25. nov. 2013 11:04

"Institutions of Democracy Facing Nazi Occupation: Norway in a Comparative Perspective” is a history project based at the Norwegian Center for the Study of the Holocaust and Religious Minorities.

Publisert 15. aug. 2012 15:00

”Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv” var et historiefaglig forskningsprosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Prosjektet hadde sin hovedfinansiering fra Norges forskningsråd. Sluttrapporten ble levert til Forskningsrådet i 2016.