Nettsider med emneord «lærerkurs»

Publisert 26. feb. 2020 10:56

I lys av fagfornyelsen tilbyr HL-senteret et lærerkurs som utforsker mulighetene som ligger i undervisning om folkemord og tilknyttede tema.