Nettsider med emneord «Trossamfunn»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Religiøse ledere - makt og avmakt» er et bokprosjekt som Cora Alexa Døving gjennomførte i samarbeid med Berit Thorbjørnsrud ved Universitetet i Oslo.