print logo

Nettsider med emneord «Ritualer»

Publisert 15. nov. 2016 09:47

As a result of the cooperation between the HL-center and C-Rex (Center for Research on Extremism, University of Oslo), Cora Alexa Døving will be part of a team studying new forms of exclusion. Døvings hypothesis is that religion, ‘race’ and the rhetoric of fear function as three distinctive but often related templates for the production of new forms of prejudice and racism.  

Publisert 14. sep. 2016 14:49

As a result of the cooperation between the HL-center and C-Rex (Center for Research on Extremism, University of Oslo), Cora Alexa Døving will be part of a team studying new forms of exclusion. Døvings hypothesis is that religion, ‘race’ and the rhetoric of fear function as three distinctive but often related templates for the production of new forms of prejudice and racism.  

Publisert 14. sep. 2016 14:41

HL-senteret ved Cora Alexa Døving er tilknyttet et NFR-finansiert (SAMKUL) forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo (REDO) (http://www.tf.uio.no/english/research/projects/redo/index.html). Prosjektets hypotese er at ritualer kan være et viktig bidrag til en demokratisk prosess som omformer samfunnet og legger grunnlaget for å takle lokale og globale kriser. Prosjektet involverer 21 forskere fra tre kontinenter med tidsramme 2013 – 2016. Døving er delaktig i følgende delprosjekt: «22. July: Performance violance and public ritual response». Her analyserer hun folkesamlingene og talene i etterkant av 22. juli fra et minoritetsperspektiv.