Nettsider med emneord «Livssyn»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Å integrere er et aktivt verb. Det stammer fra latin og betyr å «gjøre hel». Ordet betyr i dag å føye deler til en helhet eller enhet. Når noe er utenfor, skal det passes inn. Man sier for eksempel at «man skal integrere de funksjonshemmede i samfunnet». 

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Liberalisme er en filosofisk og politisk retning som har sitt opphav i opplysningstiden, altså på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet», heter det i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Av disse tre rettighetene er det særlig religions- og livssynsfriheten som står sentralt.