Nettsider med emneord «Livssyn»

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Holistisk Forbund ble stiftet i 2002. Det er et organisert livssynssamfunn for mennesker som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle trossamfunnene, og heller ikke i Human-Etisk Forbund. Mange av de cirka 1000 som har meldt seg inn siden starten, er mennesker som kan sies å tilhøre New Age eller alternativbevegelsen.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Å integrere er et aktivt verb. Det stammer fra latin og betyr å «gjøre hel». Ordet betyr i dag å føye deler til en helhet eller enhet. Når noe er utenfor, skal det passes inn. Man sier for eksempel at «man skal integrere de funksjonshemmede i samfunnet». 

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Liberalisme er en filosofisk og politisk retning som har sitt opphav i opplysningstiden, altså på 1700- og 1800-tallet i Europa og USA. Grunntanken i liberalismen er at alle mennesker er født frie og at de i egenskap av å være mennesker har en del ukrenkelige rettigheter. Disse rettighetene kan ingen stat eller andre personer krenke uavhengig av hvor gode grunner de måtte mene at de har. Rettighetene er klare forløpere til våre dagers menneskerettigheter, og omfatter retten til liv, rett til trosfrihet, rett til eiendom, rett til politisk frihet, rett til å bestemme over egen person, rett til utdanning osv.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet», heter det i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Av disse tre rettighetene er det særlig religions- og livssynsfriheten som står sentralt.